Buitenschoolse opvang FunVaria
waar plezier voorop staat

ONS BEDRIJF

Wij zijn een zelfstandige onderneming. Mirjam Koster, de eigenaar is het vaste gezicht voor de kinderen. Mirjam is gediplomeerd pedagogisch medewerker met kinderen EHBO certificaat. Wij zijn een erkende geregistreerde kindcentrum. Wij zijn gespecialaseerd in het voeren van gesprekken over wiebel tanden, kunnen heel goed alsof taartjes proeven en zijn een ster in omgekeerde wereld meespelen.  

Steffanie, werkt op maandag en dinsdag en donderdag. Steffanie houd van muziek, ze vind het leuk om te bakken en is erg creatief. Steffanie heeft een Kinder EHBO certificaat en is pedagogisch medewerker.

Wil Duis is vrijwilliger. De kinderen noemen Wil, 'de BSO oma'. Wil is regelmatig op de groep aanwezig en dat vinden de kinderen reuze gezellig.

Op flexibele dagen werken wij met een extra groepshulp. een groepshulp werkt boventallig en helpt mee op de groep, met alle klusjes, maar ook zeker voor de gezelligheid.

Alle medewerkers hebben een gekoppelde VOG (verklaring omtrent gedrag)

Wij huisvesten ons in de Abt Emo school. Huizingerweg 7a Westeremden.

en de Boerdamsterweg 12 in Middelstum

Wij betrekken de volgende scholen bij de BSO;

Abt Emo Westeremden, de Wilgenstee Zeerijp, de Zandplaat 't zandt, de Klim-op Middelstum en de Meerpaal im Groningen. In overleg kunnen er ook kinderen van andere scholen komen.